O NAS

 

Czynności realizowane przez notariusza uregulowane są szczegółowo w ustawie z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie.

Do najczęściej realizowanych czynności należą:

· umowy sprzedaży działek, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,

· umowy darowizny działek, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali,

· umowy ustanowienia odrębnej własności lokali,

· akty ustanowienia hipotek,

· akty ustanowieniem służebności oraz użytkowania,

· umowy zamiany,

· umowy o dożywocie,

· umowy działu spadku, zniesienia współwłasności nieruchomości oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokalu,

· pełnomocnictwa,

· akty poświadczeń dziedziczenia,

· testamenty,

· oświadczenia o przyjęcia/odrzuceniu spadku

· umowy majątkowe małżeńskie (w tym umów rozdzielności majątkowej czy intercyzy),

· umowy podziału majątku wspólnego małżonków,

· akty ustanowienia fundacji,

· umowy i protokoły spółek,

· akty poddania się egzekucji,

· legalizacje własnoręczności podpisów na okazanych dokumentach oraz wzory podpisów,

· przyjęcia na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,

· sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz daty okazania dokumentu,

· sporządzeniem innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.